Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμάτων : θεωρητική και πρακτική προσέγγιση = Integrated waste management : theoretical and practical approach

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμάτων : θεωρητική και πρακτική προσέγγιση = Integrated waste management : theoretical and practical approach

Γεωργιάδου, Κυριακή

Στην παρούσα εργασία, αναλύεται η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί σήμερα πρώτης σημασίας ζήτημα για το περιβάλλον τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο ζωής και λειτουργίας των σύγχρονων πόλεων. Στην χώρα μας το συγκεκριμένο θέμα εκτός της περιβαλλοντικής πλευράς του, τείνει να εξελιχθεί και σε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το γενικότερο νόημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζουμε τα είδη των αποβλήτων όπως επίσης και την σύσταση τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εμβαθύνεται περισσότερο στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο και την διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.