Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΟΣΕΠ και οι προοπτικές ανάπτυξης ΖΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΟΣΕΠ και οι προοπτικές ανάπτυξης ΖΕΣ

Συριανού, Κυριακή

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις διμερείς σχέσεις κρατών μελών της Ευρώπης και των χωρών μελών ΟΣΕΠ καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ο τομέας του εμπορίου και σχετικών ελευθέρων ζωνών μεταξύ αυτών χωρών. Βέβαια πριν την ανάπτυξη του τομέα των ελευθέρων ζωνών και των τρόπων που μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αναλύονται οι τομείς που μπορεί να επέλθει συνεργασία και αναφορικά με την διεξαγωγή εμπορίου και της ανάπτυξης του σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ωστόσο μέσα από την συγκεκριμένη ανάλυση που διεξάγεται στη παρούσα πτυχιακή εργασία, επιχειρείται μια συγκεκριμένη καταγραφή των θεσμικών πλαισίων που διέπουν τις συγκεκριμένες σχέσεις των χωρών αλλά και των πόλεων που συμμετέχουν ενεργά στους τομείς του εμπορίου. Εντός του κειμένου βέβαια αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την διεξαγωγή εμπορίου και τα οποία προσπαθούν να τονώσουν την οικονομία των συμμετεχόντων χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.