Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των μηχανισμών της Γειτονίας και Εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ) και της Προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των μηχανισμών της Γειτονίας και Εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ) και της Προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)

Δούκα, Μαρίνα

Η παρούσα εργασία εξετάζει την πρωτοβουλία της ΕΕ που είναι η οικονομική, πολιτική και πολιτιστική συνεργασία, η ευημερία και η ασφάλεια με τους γείτονες, συμπεριλαμβάνοντας την ενιαία αγορά, το ελεύθερο εμπόριο, το ανοιχτό καθεστώς επενδύσεων, τη διασύνδεση των δικτύων υποδομής και τη χρήση του ευρώ ως το βασικό και αποθεματικό νόμισμα στις διμερείς σχέσεις. Επίσης αναλύει την εμπορική πολιτική της ΕΕ και τις προοπτικές δημιουργίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου με τις γειτονικές χώρες, Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα το εμπορικό καθεστώς διμερών εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τις υποψήφιες χώρες προς ένταξη και τις εν δυνάμει υποψήφιες αλλά και το εμπορικό καθεστώς διμερών εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τους γείτονες στην ανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο. Ακόμα εξετάζει τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ προς τις χώρες διεύρυνσης από την νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς γειτονίας και εταιρικής σχέσης της ΕΕ προς τους νέους γείτονες στην ανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.