Η ενσίρωση των αγρωστωδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η ενσίρωση των αγρωστωδών

Σεμερτζίδου, Ζωή

Με την ενσίρωση πετυχαίνουμε τη διατήρηση των χονδροειδών τροφών σε νωπή κατάσταση, εξασφαλίζουμε έτσι χυμώδεις τροφές σε περίοδο έλλειψης τους. Φυτά κατάλληλα για ενσίρωση είναι εκείνα τα οποία δίνουν μεγάλη ποσότητα χλωρομάζας ανά στρέμμα, όπως είναι το καλαμπόκι και η μηδική, καθώς και μείγματα αγρωστωδών και ψυχανθών. Η βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία της ενσίρωσης είναι η γαλακτική ζύμωση, με την οποία έχουμε παραγωγή γαλακτικού οξέος, πτώση του pH του ενσιρώματος σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να ανασταλεί η ανάπτυξη των κλωστριδίων και άλλων ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της ενσίρωσης είναι η εξασφάλιση αναερόβιου περιβάλλοντος στο σιρό η επάρκεια της τροφής σε υδατοδιαλυτούς υδατάνθρακες και το ποσοστό της τροφής σε ξηρή ουσία κατά την ενσίρωση. Η εκτίμηση της ποιότητας του ενσιρώματος είναι πολύ βασική πριν η ζωοτροφή δοθεί στα ζώα, γιατί ένα κακής ποιότητας ενσίρωμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές. Όταν η ενσίρωση των χονδροειδών ζωοτροφών γίνει σωστά η θρεπτική αξία της χλωρομάζας πριν την ενσίρωση της είναι περίπου η ίδια με αυτή του ενσιρώματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χλωρίδα
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.