Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) με τίτλο: "Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) με τίτλο: "Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων"

Τοσουνίδη, Λία
Βάσκου, Ευδοξία

Το διαδίκτυο έχει προσαρμοστεί πλέον στην ζωή όλων μας, η χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών έχουν γίνει αναγκαία για την μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο Παγκόσμιος Ιστός διευκολύνει μια ευέλικτη προσέγγιση της μάθησης δίνοντας τη δυνατότητα σε ομαδική, εξ’ απόστασης και συνεργατική μάθηση που ορίζεται με τον όρο τηλεκπαίδευση. Παρέχει τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας καθώς και ελκυστική παρουσίαση των πληροφοριών μέσω της τεχνολογίας των υπερμέσων. Στην συγκεκριμένη εργασία θα εφαρμόσουμε την Ασύγχρονη Εκπαίδευση, η οποία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Η εφαρμογή μας υλοποιήθηκε με το πολυμεσικό εργαλείο Toolbook Instructor 9.5, το οποίο παρέχει ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον περιβάλλον εκμάθησης στους φοιτητές. Περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος, θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, με διάφορα κουίζ, ερωτήματα πολλαπλής επιλογής , ασκήσεις αντιστοίχηση και video tutorials.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Λογισμικό υπολογιστών
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.