Ανίχνευση κίνησης από ζωντανή πηγή βίντεο με χρήση τεχνολογιών Microsoft DirectShow και Microsoft VB.NET 2008

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανίχνευση κίνησης από ζωντανή πηγή βίντεο με χρήση τεχνολογιών Microsoft DirectShow και Microsoft VB.NET 2008

Καραγιάννης, Αντώνης

Την σημερινή εποχή οι τεχνολογικές ανάγκες και η πρόοδος καθιστούν τα πολυμέσα όλο και πιο σημαντικά στην καθημερινότητα μας. Κυρίαρχο μέσω επικοινωνίας πια είναι το βίντεο μέσω από γνωστές ιστοσελίδες όπως youtube, meta cafe, κλπ. Με την ευρέως χρήση των συσκευών λήψης βίντεο, η απόκτηση μιας web camera ή μιας IP camera έγινε πιο προσιτή από ποτέ. Η αξιοποίηση τέτοιων μέσων δε μπορούσε φυσικά να μην περιλαμβάνει και την χρήση τους ως μέτρα ασφάλειας, παρακολούθησης αλλά και έρευνας. Η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση μιας πηγής ζωντανής λήψης βίντεο, συγκεκριμένα μίας web camera για την επεξεργασία του σήματος βίντεο σε ζωντανό χρόνο και την επιτυχώς ανίχνευση κίνησης μέσω αυτού. Θα γίνει αναφορά στη λειτουργία και χρήση της τεχνολογίας DirectShow της Microsoft που μας επιτρέπει τη λήψη, επεξεργασία και προβολή βίντεο από διάφορες πηγές. Παράλληλα θα αναλυθούν και παρόμοιες τεχνολογίες λήψης και εξεργασίας εικόνας βίντεο. Έπειτα γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής της εργασίας όπου εφαρμόστηκαν οι ανάλογες τεχνολογίες για την υλοποίηση της, και τέλος γίνεται αναφορά των συμπερασμάτων και τρόπων βελτίωσης της εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακή ηλεκτρονική
Ψηφιακό βίντεο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.