Κίνδυνοι και απειλές δικτύων: ανίχνευση, παρακολούθηση επιθέσεων και ασφάλεια

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Κίνδυνοι και απειλές δικτύων: ανίχνευση, παρακολούθηση επιθέσεων και ασφάλεια

Δαλκίτση, Σταματία

Έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές διείσδυσης σε δίκτυα Η/Υ, με σκοπό την κατάλυσή του δικτύου, καθώς και την υποκλοπή της πληροφορίας. Στην εργασία γίνεται παρουσίαση στις πιο γνωστές τεχνικές, παράνομης εκμετάλλευσης δικτύου Η/Υ και υποκλοπής δεδομένων. Παρουσιάζονται οι κίνδυνοι από τις διαφορετικές επιθέσεις και κάποιοι τρόποι προστασίας από αυτές. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά σε ειδικά συστήματα που είναι σε θέση να ανακαλύπτουν σε πραγματικό χρόνο επιθέσεις σε δίκτυα Η/Υ και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών. Ακολουθεί μια αναφορά σε τεχνικές ασφαλείας δικτύων υπολογιστών. Τέλος, η ολοκλήρωση της εργασίας γίνεται με δύο συστήματα ανοικτού λογισμικού με τα οποία είναι δυνατόν να αυξηθεί η ασφάλεια του δικτύου και να αντιμετωπιστούν κακόβουλες επιθέσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.