Ανάπτυξη εφαρμογών σε open-source CMS για πολυμέσα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογών σε open-source CMS για πολυμέσα

Καλιόγλου, Παναγιώτης

Στην εργασία αυτή, αρχικά θα διερευνηθούν τα λογισμικά ανοικτού κώδικα (Open Source Software) για την επεξεργασία πολυμέσων και τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (Open Source Content Management Systems - CMS). Μέσω της παρουσίασης των λογισμικών και της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα περιγραφής τους με σκοπό: Την ανεύρεση των πλεονεκτημάτων και την ενημέρωση των χρηστών για θέματα ανοικτού κώδικα, όπως οι περιγραφές των λογισμικών, οδηγοί χρήσης τους με οπτικοακουστικά πολυμέσα και η κατασκευή ιστοσελίδων στα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για την υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Open source

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.