Ανάπτυξη συστήματος βάσεων δεδομένων για την καταχώρηση φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα μέσω διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος βάσεων δεδομένων για την καταχώρηση φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα μέσω διαδικτύου

Κοσύφη, Μαρία

Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής, θα αναπτυχθεί μία διαδικτυακή εφαρμογή ενός ιστοχώρου για τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς , με χρήση των τεχνολογιών XHTML, CSS, PHP και MySQL. Η εφαρμογή θα παρέχει στη γραμματεία του τμήματος αλλά και στους φοιτητές δυνατότητες όπως δημιουργία λογαριασμού, αποστολή επιλεγμένων μαθημάτων, τροποποίηση επιλογών και τελική ανάθεση σε τμήμα εργαστηρίου. Πέρα από την υλοποίηση της εφαρμογής με την χρήση των προαναφερομένων τεχνολογιών, θα αναπτυχθεί η τεκμηρίωση, η οποία θα περιλαμβάνει το αρχικό σχέδιο έργου, καθώς και την ανάλυση του συστήματος. Η υλοποίηση θα περιλαμβάνει αρχικά την σχεδίαση και δημιουργία μίας βάσης δεδομένων η οποία θα εξυπηρετήσει στην αποθήκευση της σχετικής πληροφορίας, κι έπειτα την ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη για την αλληλεπίδραση των χρηστών με την εφαρμογή. Τέλος, η εφαρμογή θα αναρτηθεί σε μία πραγματική ιστοσελίδα ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη σε όλους.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.