Μελέτη πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) με χρήση του προσομοιωτή VS2

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) με χρήση του προσομοιωτή VS2

Αναργύρου, Άννα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να συγκριθούν τα πρωτόκολλα που υλοποιούνται στον προσομοιωτή NS-2[2], [3] ως προς την απόδοση τους με βάση παραμέτρους ποιότητας υπηρεσίας όπως η ρυθμοαπόδοση του καναλιού, η μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο, καθώς και ο λόγος παράδοσης πακέτων στον προορισμό με τη χρήση πρωτοκόλλου στρώματος μεταφοράς TCP[7], [11], [13] και πρωτοκόλλου επιπέδου εφαρμογής FTP. Στη μεταφορά αρχείων για να έχουμε ικανοποιητική απόδοση οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι ο λόγος παράδοσης και η ρυθμοαπόδοση και όχι τόσο η καθυστέρηση. Η καθυστέρηση θα ήταν σημαντικότερη αν βάση των πειραμάτων ήταν η προσομοίωση πολυμεσικών εφαρμογών με τη χρήση UDP και πηγών σταθερού ρυθμού μετάδοσης. Ακόμη ένας παράγοντας που μελετάται στο ένα σκέλος είναι και η διακύμανση της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο λόγω των παράλληλων συνδέσεων στα πλαίσια του Ad Hoc[1], [4] δικτύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.