Η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στην Ευρώπη και οι προοπτικές των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στην Ευρώπη και οι προοπτικές των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων

Φυδάνη, Εύα

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στην Ευρώπη και οι προοπτικές των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η διερεύνηση αυτών των προοπτικών και το δυναμικό αποδοτικής τους υλοποίησης. Η πολυπλοκότητα του ζητήματος έγκειται στις πολλαπλές παραμέτρους οι οποίες διακρίνουν το φαινόμενο του τουρισμού, αλλά και στο «χαρακτήρα» μεταβολής του, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ταχύτατα εξελισσόμενο. Η σταθερότητα της τουριστικής κίνησης τα τελευταία έτη, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο αποτελεί μια σαφή ένδειξη για το ότι ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην υφιστάμενη οικονομική κρίση, ειδικά αν ληφθούν υπόψη δείκτες της συμμετοχής του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στην απασχόληση. Ειδικότερα όσον αφορά στην Ελλάδα, η εξέλιξη της τουριστική κίνησης ακολουθεί επίσης σταθερή πορεία. Εντούτοις, για να αποτελέσει εφαλτήριο ευεργετικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων θα πρέπει το τουριστικό δυναμικό να βελτιωθεί. Σε αυτά τα πλαίσια βελτίωσης εντάσσονται και οι διεθνείς συνεργασίες μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προοπτικές αυτές υφίστανται, ειδικά για χώρες που έχουν αμφίδρομη τουριστική σχέση (δέχονται επίσης επισκέψεις Ελλήνων) αλλά και ταυτόχρονα υψηλή κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλειστούν άλλες τουριστικές πηγές. Αντίθετα, η προσπάθεια με τη συγκεκριμένη αφετηρία θα πρέπει στη συνέχεια να διευρυνθεί και να ακολουθήσει μια κατευθυνόμενη αναπτυξιακή πολιτική.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Διεθνείς σχέσεις
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.