Μελέτη της μετάβασης από το IPv4 σε IPv6 στα IP/MPLS εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη της μετάβασης από το IPv4 σε IPv6 στα IP/MPLS εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Κόσσυφας, Γρηγόριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας το πρωτόκολλο IPv6, σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει συγκριτικά με την έκδοση IPv4. Επίσης, παρουσιάζονται μηχανισμοί που επιτρέπουν τη σταδιακή μετάβαση δικτύων ΙΡ από την έκδοση IPv4 στην IPv6 διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνύπαρξη και συμβατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της η μεθόδου 6PE, η οποία είναι κατάλληλη για τη μετάβαση των IP/MPLS Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (VPN) από IPv4 σε IPv6. Επιπλέον, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των δικτύων IP/MPLS VPN, των πολιτικών ασφαλείας τους, καθώς επίσης και των στρατηγικών μετάβασής τους σε IPv6. Τέλος η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής προσομοίωσης ενός IP/MPLS εικονικού ιδιωτικού δικτύου μεταξύ δύο υπολογιστών σε περιβάλλον OpenVPN.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.