Ανάπτυξη και υλοποίηση πλαισίου πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση της χρηστικότητας ιστότοπων ηλεκτρονικού επιχειρείν

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Ανάπτυξη και υλοποίηση πλαισίου πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση της χρηστικότητας ιστότοπων ηλεκτρονικού επιχειρείν

Σπανού, Ελένη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση της χρηστικότητας ιστοτόπων ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αρχικά περιλαμβάνει μία βιβλιογραφική επισκόπηση της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων. Πραγματοποιείται αναφορά των σημαντικότερων Πολυκριτηριακών Μεθόδων Λήψης αποφάσεων. Ακολουθεί η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου με σκοπό την συγκριτική αξιολόγηση ιστοτόπων ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι ιστότοποι που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αξιολόγησης της παρούσας εργασίας δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και διάθεσης του σε επιχειρήσεις με σκοπό την ανέλιξη τους στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων
Αξιολόγηση επιχείρισης
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.