Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής συνεργατικής μάθησης με τη χρήση τεχνολογιών WEB 2.0 για τους σπουδαστές των τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: παράρτημα Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής συνεργατικής μάθησης με τη χρήση τεχνολογιών WEB 2.0 για τους σπουδαστές των τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: παράρτημα Καστοριάς

Χαρχαλάκης, Φώτιος
Περδίκης, Χρήστος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο Web 2.0 και η μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η ανασκόπηση της πορείας αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως είναι τα mashups, η μελέτη εργαλείων για την ανάπτυξη Web 2.0 εφαρμογών, η μελέτη της έννοιας της συνεργατικής μάθησης και η διερεύνηση μεθόδων για την υποστήριξή της μέσω των Web 2.0 τεχνολογιών.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.