Υλοποίηση συστήματος δημοπρασιών με χρήση java sockets

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Υλοποίηση συστήματος δημοπρασιών με χρήση java sockets

Καρανάκη, Αθηνά

Η πτυχιακή αυτή εργασία απασχολείται με το θέμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αντικειμένων. Ζητεί την υλοποίηση μιας πλατφόρμας client-server όπου ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργεί δημοπρασίες τοποθετώντας αντικείμενα προς πώληση. Το κάθε δημοπρατούμενο αντικείμενο θα ακολουθείται από εικόνα, περιγραφή και κάποια αρχική τιμή. Οι χρήστες θα μπορούν να συνδέονται στο server χρησιμοποιώντας εφαρμογή του πελάτη να ανταλλάσουν μηνύματα με το διαχειριστή ή με άλλους πελάτες μέσα από chat και να συμμετέχουν στη δημοπρασία αν το επιθυμούν. Η επικοινωνία ανάμεσα στο client και στο server θα γίνεται με Java Sockets. Θα απαιτείται λογαριασμός χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) για να συνδεθεί κανείς στην εφαρμογή server η οποία θα μπορεί να διατηρεί παράλληλα αρκετές δημοπρασίες. Κάθε δωμάτιο δημοπρασία θα αφορά ένα και μόνο αντικείμενο. Αρκετά μηνύματα θα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, ώστε να υπάρχουν δεδομένα για το ποιος κέρδισε ποια δημοπρασία κτλ.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.