Στατιστική έρευνα για τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονική τάξη από τους φοιτητές του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στατιστική έρευνα για τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονική τάξη από τους φοιτητές του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Πετράτου, Θάλεια

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η πλήρης βιβλιογραφική κάλυψη της έννοιας της τηλεκπαίδευσης. Τι είναι η τηλεκπαίδευση, ποιος ο ρόλος της στην σύγχρονη εποχή καθώς επίσης και στην εκπαιδευτική διαδικασία, ποιες οι κατηγορίες της, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της, ποιες είναι οι υποδομές εγκατάστασης της και τέλος ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που στέκονται εμπόδιο στην εξάπλωση της. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση των Ηλεκτρονικών Τάξεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Θα αναλυθούν εις βάθος όλες οι κατηγορίες δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτές. Τέλος με την χρήση ερωτηματολογίου με θέμα την Ηλεκτρονική Τάξη θα ανακαλύψουμε τα συν και τα πλην αυτής καθώς επίσης και ενδεχόμενα κενά τα οποία δεν τα έχουν αντιληφθεί, με αποτέλεσμα να βοηθήσουν την ηλεκτρονική τάξη στο μέλλον να γίνει αποδοτικότερη σε όλους της τους τομείς.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.