Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία των ποντιακών συλλόγων της περιφερειακής ενότητας Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία των ποντιακών συλλόγων της περιφερειακής ενότητας Πέλλας

Τσαβδαρίδης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία των Ποντιακών Συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας» παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση και την προσέγγιση των επικοινωνιακών στρατηγικών Δημοσίων Σχέσεων που εφαρμόζονται από του Ποντιακούς Συλλόγους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται στοιχεία όπως η στρατηγική και η επικοινωνιακή στρατηγική, όπως και οι στρατηγικές Δημοσίων σχέσεων και οι στρατηγικές των Πολιτιστικών Συλλόγων. Συνεχίζοντας αναφέρονται έννοιες όπως το πολιτιστικό προϊόν και το πολιτιστικό μάρκετινγκ που μας βοηθούν να καταλάβουμε τους τρόπους οποίους οι σύλλογοι αυτοί λειτουργούν μέσα στην κοινωνία. Ειδικότερα παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε μέσα από συνεντεύξεις από 10 προέδρους Ποντιακών Συλλόγων της Π.Ε Πέλλας. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκλίνουν στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Συλλόγων διαθέτουν καλή οργάνωση και ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης και άσκησης Δημοσίων Σχέσεων μέσα από εκδηλώσεις και μέσα από την άσκηση κοινωνικού έργου. Στις προτάσεις βελτίωσης που παρουσιάζονται στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας, προτείνεται η συνεχής πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τις δράσεις και τα καθήκοντα του συλλόγου, επίσης η συνεργασία με άλλους συλλόγους σε επίπεδο μάρκετινγκ όπως και η προσέγγιση πηγών χρηματοδότησης από χορηγούς και δωρητές που έχουν εκλείψει.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.