Μάρκετινγκ και προσωπική πώληση: ο ρόλος του σύγχρονου πωλητή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μάρκετινγκ και προσωπική πώληση: ο ρόλος του σύγχρονου πωλητή

Βαλέχα, Βαλεντίνα

Με την παρακάτω έρευνα ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από παρατηρήσεις και αποτελέσματα τα οποία θα επιδείξουν τη σημαντικότητα του ρόλου του πωλητή στις επιχειρήσεις. Έχει παρατηρηθεί στο κλάδο του μάρκετινγκ τη σημερινή εποχή μέσα από πολλούς ερευνητές, η άμεση σύνδεση και αναγκαιότητα που υπάρχει ανάμεσα στο μάρκετινγκ και τη προσωπική πώληση, έτσι ώστε να επέλθει η αύξηση των εσόδων για τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στο ρόλο του σύγχρονου πωλητή στις επιχειρήσεις και θα πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου με τη χρήση ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο, η εύρεση χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει ο κάθε σύγχρονος πωλητής, έτσι ώστε να μπορέσει να επιφέρει τα θετικότερα αποτελέσματα, τα οποία θα βοηθήσουν την κάθε επιχείρηση με σκοπό να αυξήσει τα έσοδα της, να προσελκύσει περισσότερους πελάτες και να μπορέσει να κρατήσει τους ήδη υπάρχοντες. Προς αυτή τη κατεύθυνση μας βοήθησε η χρήση του ερωτηματολογίου, από όπου αντλήσαμε τα απαραίτητα στοιχεία, τα αναλύσαμε και οδηγηθήκαμε στα συμπεράσματα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.