Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Υλοποίηση remote jukebox

Σκόνδρας, Εμμανουήλ

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την υλοποίηση μίας πρωτότυπης εφαρμογής για την απομακρυσμένη αναπαραγωγή αρχείων ήχου. Αρχικά παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την περάτωση αυτού του σκοπού. Κατόπιν πραγματοποιείτε μία αναφορά στις διαθέσιμες τεχνολογίες και κατ’επέκταση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία υλοποίησης καθώς και η υλοποίηση της προαναφερθείσας εφαρμογής. Τέλος, λαμβάνει χώρα ο σχετικός έλεγχος με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Τα τυχόν τρωτά σημεία που εντοπίζονται από τον έλεγχο, διορθώνονται και στη συνέχεια ο έλεγχος επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η εφαρμογή να ικανοποιήσει όλες τις σχετικές προδιαγραφές.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.