Η χρήση του e-mail marketing στις επιχειρήσεις: μελέτες περιπτώσεων στο κλάδο των βιβλιοπωλείων - εκδοτικών οίκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η χρήση του e-mail marketing στις επιχειρήσεις: μελέτες περιπτώσεων στο κλάδο των βιβλιοπωλείων - εκδοτικών οίκων

Πολύχρος, Ηλίας

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το ερώτημα αν και κατά πόσο μία επιχείρηση, μέσα στο αβέβαιο επιχειρησιακό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, μπορεί να αναπτύξει με τη χρήση του email Mάρκετινγκ, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Καταρχήν, προκειμένου να στηριχθεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας, ερευνήθηκε δευτερογενές υλικό από την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, και εξετάστηκαν τόσο οι τρόποι επικοινωνίας μιας επιχείρησης μέσω του παραδοσιακού μίγματος Μάρκετινγκ, όσο και οι νέοι τρόποι προβολής με τη βοήθεια του διαδικτύου και των πολυμέσων, μέσω της χρήσης του email Μάρκετινγκ. Επιπλέον ερευνήθηκαν τα νέα μοντέλα πελατοκεντρικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων, και εξετάστηκε πως μπορούν να οικοδομηθούν μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης μέσω του email Μάρκετινγκ. Τέλος εξετάστηκε πρωτογενές υλικό, που συλλέχθηκε από συνεντεύξεις με δύο ελληνικές μικρομεσαίες εταιρίες, με παρόμοιο επιχειρησιακό αντικείμενο (βιβλιοπωλεία – εκδοτικοί οίκοι). Τα εμπειρικά αποτελέσματα της μελέτης των δύο εταιριών, έδειξαν ότι αυτές αν και εφαρμόζουν την στρατηγική του Εmail Μάρκετινγκ αρκετά χρόνια, το χρησιμοποιούν κυρίως σαν υποβοηθητικό μέσο προβολής και επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που τους προσφέρει η στρατηγική αυτή του Μάρκετινγκ, τόσο στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πελατειακής βάσης δεδομένων, με χαμηλό κόστος, αλλά κυρίως στην αποκόμιση σημαντικής γνώσης των καταναλωτικών προτιμήσεων της αγοράς στόχου τους. Και οι δύο επιχειρήσεις, αρκετά πετυχημένες στον κλάδο τους με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, φαίνεται πως δεν έχουν σαφή εικόνα για το ποια ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου που απευθύνονται, πράγμα που αποτελεί κοινό τόπο για τις περισσότερες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.