Η προβολή ενός αθλητικού συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η προβολή ενός αθλητικού συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα

Κωτούλα, Ευθυμία

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να συμβάλει στην δημιουργία ενός προτύπου επικοινωνιακής στρατηγικής για τους αθλητικούς συλλόγους (ανεξαρτήτου μεγέθους και εμβέλειας) όσον αφορά την προβολή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για αυτό το λόγο αφενός θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ του αθλητικού συλλόγου και οπαδού, ο ρόλος του αθλητικού μάρκετινγκ , η αθλητική κοινωνιολογία και αφετέρου θα εστιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα χαρακτηριστικά τους, τη σωστή διαχείριση τους και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Στο τελικό στάδιο θα παρατηρηθεί η στρατηγική που χρησιμοποιούν τέσσερις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες στον ευρωπαϊκό χώρο και συγκεκριμένα της FC Barcelona (Ισπανία), της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (Ελλάδα), της Liverpool FC (Αγγλία) και της AC Milan (Ιταλία). Θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα κοινά σημεία αλλά και τις αδυναμίες που προέκυψαν και μέσα από αυτή την έρευνα να δημιουργηθεί ένας οδηγός διαχείρισης των social media για τους αθλητικούς συλλόγους ανεξαρτήτως του μεγέθους του. Για την περάτωση της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν σχεδιαγράμματα από ήδη υπάρχουσες έρευνες για την απήχηση των social media παγκοσμίως ή στην Ελλάδα κι η μελέτη των προφίλ των αντιστοιχών επαγγελματικών ποδοσφαιρικών ομάδων στα social media, καθώς και η καταγραφή στατιστικών στοιχείων όπως είναι οι ακόλουθοι, η συμμετοχή των ακόλουθων κτλ.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.