Ανάλυση και δημιουργία τρόπων δημοσκοπήσεων σε TV και WEB TV

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση και δημιουργία τρόπων δημοσκοπήσεων σε TV και WEB TV

Τσαβλή, Δήμητρα
Μιχαηλίδης, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί εις βάθος η θεωρία των δημοσκοπήσεων και να παρουσιαστούν τα βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις. Στα πλαίσια της θεωρητικής μελέτης αναλύονται η έννοια των δημοσκοπήσεων, τα είδη και οι κατηγορίες που υπάρχουν. Στην συνεχεία, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας των δημοσκοπήσεων και αναφέρονται οι εταιρίες που διενεργούν δημοσκοπήσεις. Έπειτα, παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις και αδυναμίες τους. Εν συνεχεία αναφέρονται και αναλύονται οι εφαρμογές και τα συστήματα των ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζει screen shots από διάφορους οργανισμούς στο διαδίκτυο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσκοπήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσκοπήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.