Ανάπτυξη εφαρμογής χρησιμοποιώντας VB.NET

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής χρησιμοποιώντας VB.NET

Γερονικολός, Λουκάς

Σαν αντικείμενο της εργασίας αυτής θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η μελέτη μιας γλώσσας προγραμματισμού η οποία εχει πλέον αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως καθώς παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η εφαρμογή που δημιούργησα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε έναν κινηματογράφο αλλά με μερικές τροποποιήσεις θα μπορούσε να γίνει εφαρμογή γενικής χρήσης. Για την υλοποίηση της θα χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Πρόκειται για ένα ταμείο κινηματογράφου το οποίο θα εξυπηρετεί τους υπαλλήλους του. H εργασία αυτή θα δομηθεί σε 5 κεφάλαια. Το 1ο είναι αυτό της εισαγωγής. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή στην Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής καθώς και κάποια από τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Στο 4ο Κεφάλαιο εξετάζονται τα στάδια της δημιουργίας της εφαρμογής με τα εργαλεία που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Παρουσιάζεται ο κώδικας της εφαρμογής καθώς και η εκτέλεσή της για δοκιμή. Τέλος στο 5ο Κεφάλαιο φαίνονται τα συμπεράσματα από την ανάπτυξη της εφαρμο ής καθώς και ορισμένα θέματα βελτίωσής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.