Εμπορική ναυτιλία στην Ελλάδα, οικονομική κρίση προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εμπορική ναυτιλία στην Ελλάδα, οικονομική κρίση προβλήματα και προοπτικές

Ιωαννίδου, Άννα-Μαρία

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται ανάλυση ως προς την οικονομική κρίση και τα αποτελέσματα που είχε στην εγχώρια αγορά. Ακόμη, γίνεται καταγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων της ελληνικής ναυτιλίας ως προς την ιστορική διάσταση της και τα επιπρόσθετα γνωρίσματα της. Επιπροσθέτως, η μελέτη εστιάζει στην συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην εγχώρια οικονομία και επικεντρώνεται στα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Επιπρόσθετος σκοπός είναι η παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία που αποκομίσαμε από τις έρευνες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat και από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Μέσα από τη μελέτη προέκυψε η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τον κλάδο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη και διατήρηση της ελληνικής ναυτιλίας στη σύγχρονη εποχή μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία και απαραίτητη για τον επιχειρηματικό κόσμο της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό που προτείνεται μέσα από τη μελέτη είναι μπορούν να διαμορφωθούν νέοι ρυθμιστικοί κανόνες, που θα προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στο μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Ναυτιλία
Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.