Η μελέτη της Ελληνικής γλώσσας στην ψηφιακή εποχή και στην εποχή της πληροφορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η μελέτη της Ελληνικής γλώσσας στην ψηφιακή εποχή και στην εποχή της πληροφορίας

Κουζούπου, Σιμόνα

Η μελέτη συγκεκριμένα της Ελληνικής γλώσσας στο φόντο των σύγχρονων ψηφιακών επιταγών στην εποχή της πληροφορίας παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: α) από τη μια πλευρά τείνει να προβάλλεται όλο και πιο έντονα μια εσωτερικά προσδιορισμένη πρόκληση αναφορικά με την, δευτερογενώς επιβεβαιωμένη, ευρεία χρήση του γλωσσικού υβριδίου των Greeklish κατά την ψηφιακά διαμεσολαβούμενη επικοινωνία, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ακόμη άγνωστη, αδιευκρίνιστη, και πάντως αμφιλεγόμενη ποιοτικά ή ποσοτικά, ιδίως σε σχέση με τη δυνητική θεμελιακή υπονόμευση της ελληνικής γλώσσας. Οι συχνά περιγραφικού χαρακτήρα εκτιμήσεις ως προς τη δυναμική του εν λόγω φαινομένου εγείρουν εδώ γόνιμο προβληματισμό μάλλον, παρά ανυπέρβλητα εμπόδια. β) Από την άλλη πλευρά, δείκτες σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων κρούουν κώδωνα κριτικής κλίσης ως προς την ετοιμότητα των ευρωπαϊκών γλωσσών εν γένει να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή. Ορόσημο για τη συναφή έρευνα συνιστούν οι ευρωπαϊκής εμβέλειας δράσεις του δικτύου της ΜΕΤΑ-ΝΕΤ, η οποία εργάζεται σκληρά για την ευαγή προαγωγή της γλωσσικής τεχνολογίας και των γλωσσικών πόρων των επιμέρους ευρωπαϊκών γλωσσών. Σε αυτό το φόντο, και δεδομένων των ελλιπών τεχνολογικών και γλωσσικών πόρων που επαληθεύονται για την ελληνική γλώσσα, η τελευταία παρουσιάζει «αποσπασματική υποστήριξη» στις τρεις από τις τέσσερις συνολικά εκφάνσεις που συστηματικά διερευνώνται, ήτοι στην επεξεργασία φωνής, ανάλυσης κειμένου και πόρων του προφορικού και γραπτού λόγου, ώστε με άνεση να τοποθετείται στις «γλώσσες υψηλού κινδύνου» (at risk), ιδίως ως προς τη διάσταση της μηχανικής μετάφρασης, όπου η υποστήριξή της φαίνεται εξαιρετικά ενδεής σθένους. Η παρούσα αναφορά μεθοδικά διερευνά δευτερογενώς ομόλογους, διττής τελικά φύσεως, προβληματισμούς εν σχέσει με τις δυσκολίες που όψιμα ατενίζει η ελληνική γλώσσα στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, με ευγενή επιστημονική φιλοδοξία να υπερκεράσει το διάκενο που επιμαρτυρείτε στην ελληνική βιβλιογραφική παραγωγή αναφορικά με την επιστημολογικά διακριτή εξέταση των επιμέρους εγγενών ιδιομορφιών της ελληνικής γλώσσας. Διαρθρώνονται τέλος, αίσιες όψεις για ουσιώδη και ενδελεχή περιγραφή των προοπτικών της ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο ψηφιακό γίγνεσθαι, αφού τέτοιες προκλήσεις προ(σ)καλούν επωφελή νοήμονα επεξεργασία τουλάχιστον των γλωσσικών τεχνολογικών συντεταγμένων, διότι με ευκρινή προσδιορισμό τους δύναται να διασκεδαστούν συναφείς όγκοι αγωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνική γλώσσα, Νέα - Διδασκαλία βοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.