Η Πολιτική της Ε.Ε. γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Πολιτική της Ε.Ε. γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Νικολακάκης, Μιχαήλ

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και ποια είναι η πολιτική της Ε.Ε. γύρω από αυτήν. Στην αρχή ορίζεται τι είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη, το πώς ξεκίνησε αυτή και ανάπτυξα πιο συγκεκριμένα ποιές είναι οι διαστάσεις της, σε επίπεδο εξωτερικής και εσωτερικής διάστασης και έπειτα την θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών. Κατόπιν αναφέρονται οι παράγοντες λήψης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους, τα οφέλη της, τους λόγους επένδυσης, τα θετικά κίνητρα, τους ανασταλτικούς παράγοντες καθώς και πως εφαρμόζουν εταιρική κοινωνική ευθύνη οι επιχειρήσεις. Έπειτα μέσω του πράσινου βιβλίου, περιγράφεται η ευρωπαϊκή σύμπραξη για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ποια είναι η νέα στρατηγική της ευρωπαϊκής επιτροπής, ποιος είναι ο νέος ορισμός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και ποιες είναι οι ενέργειες της επιτροπής για την επίτευξη των στόχων της για την νέα εταιρική κοινωνική ευθύνη και τέλος θα αναφερθώ στα συμπεράσματά μου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.