Η Ελληνική αγορά των ιατρικών μηχανημάτων και η ανακύκλωση των αποβλήτων τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Ελληνική αγορά των ιατρικών μηχανημάτων και η ανακύκλωση των αποβλήτων τους

Μασλαρινός, Γεώργιος

Η εργασία σκοπό έχει να εστιάσει σε αυτή την τόσό αναγκαία στις ημέρες μας ανακύκλωση και διαχείριση των αποβλήτων των υγειονομικών υπηρεσιών. Σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει όχι μόνο τους πολίτες και τους ιθύνοντες των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών, αλλά τους πάντες, από τους κρατικούς φορείς μέχρι τους απλούς πολίτες. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με μεμονωμένα ζητήματα όπως είναι η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, της τεχνολογίας των ιατρικών μηχανημάτων αλλά και πλούσια βιβλιογραφία που εστιάζει σε περιβαλλοντικά εν γένει ζητήματα. Παρά την ενδελεχή μας όμως έρευνα, δεν εντοπίσαμε στην ελληνική ή την παγκόσμια βιβλιογραφία κείμενα που να συνδυάζουν τους δύο αυτούς τομείς, της ιατρικής και της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από το νομικό αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο. Στον συνδυασμό ακριβώς αυτόν έγκειται και η πρωτοτυπία της εργασίας μας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης και των ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων από τα βάθη των αιώνων μέχρι τις ημέρες μας. Το δεύτερο κεφάλαιο άπτεται θεμάτων του περιβάλλοντος και γίνεται εκτενής αναφορά στις διεθνείς συσκέψεις και τη νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια, σε θέματα προστασίας της Γης και των φυσικών της πόρων. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην ανακύκλωση των ιατρικών αποβλήτων στον ελλαδικό χώρο βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Ανακύκλωση
Ιατρικά όργανα και εξοπλισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.