Η επιρροή της οικονομικής κρίσης στην αγορά του βιβλίου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η επιρροή της οικονομικής κρίσης στην αγορά του βιβλίου στην Ελλάδα

Μπαράκου, Αναστασία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστεί με σαφήνεια και ακρίβεια η επίδραση που είχε η οικονομική κρίση στην αγορά του βιβλίου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό, κρίθηκε σκόπιμη μια ιστορική αναδρομή στην αγορά του βιβλίου τις δύο τελευταίες δεκαετίες ούτως ώστε τα παλαιότερα στοιχεία να συγκριθούν με τα πλέον πρόσφατα για να γίνει εμφανής η διαφορά που υπέστη ο τομέας του βιβλίου στην Ελλάδα. Επιπλέον απαραίτητη θεωρήθηκε και μια μικρή ανασκόπηση στην οικονομική κρίση γενικότερα και τα αίτια – αποτελέσματα της. Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στην παρούσα είναι μέσα από την ανασκόπηση της εθνικής βιβλιογραφίας αλλά πολλά από αυτά προέρχονται και από έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές, η κυριότερη των οποίων είναι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος η παρούσα εργασία δομήθηκε στα εξής τρία κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα, στα αίτια που την προκάλεσαν καθώς και τα αποτελέσματα που είχε από μια γενικότερη σκοπιά σε όλους του τομείς. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλέον απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την αγορά του βιβλίου από την δεκαετία του 1990 και μετά. Τα στοιχεία αφορούν τις πωλήσεις των βιβλίων στην Ελλάδα, τις εισαγωγές και εξαγωγές αυτών, τον αριθμό και την οικονομική ευμάρεια των εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα, και τέλος τα διάφορα σημεία πώλησης τους. Στο τρίτο και σημαντικότερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ίδια οικονομικά στοιχεία αλλά από το 2008 και μετά όπου είχαμε το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Μέσα από τα στοιχεία αυτά γίνεται φανερή η αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αγορά του βιβλίου. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο σε αντίθεση με τον κλάδο του έντυπου δεν αντιμετώπισε κάποια δυσκολία στην ανάπτυξη του. Αντιθέτως η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει οδηγήσει αντίστοιχα και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού βιβλίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Βιβλία - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.