Ανάπτυξη ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού

Σαπνάρας, Δημήτριος
Χριστοφορίδου, Χρυσούλα

Το περιεχόμενο της εργασίας έχει ως κύριο θέμα το ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό και συγκεκριμένα την κατασκευή ενός web site χρησιμοποιώντας ανοιχτό λογισμικό. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο CMS και ακολουθεί αναλυτική περιγραφή ώστε να καταλάβουμε τη σημασία του όρου. Στη συνέχεια έχουμε ολοκληρωμένη ανάπτυξη του joomla ενός προγράμματος ανοιχτού λογισμικού με το οποίο κατασκευάσαμε το web site. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Επίσης θα κάνουμε αναφορά για τη λειτουργία της πλατφόρμας open eclass, η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, καθώς και περιγραφή της κατασκευής της. Τέλος γίνεται σύντομη αναφορά για το μάθημα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) πληροφορίες για το οποίο έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο καθώς και στην πλατφόρμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.