Διαχείριση αραιών πινάκων στο MATLAB και εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση αραιών πινάκων στο MATLAB και εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις

Μανωλαρά, Γεωργία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την διαχείριση αραιών πινάκων και εφαρμογές τους με τη χρήση του MATLAB. Παρουσιάζονται ειδικές μορφές αραιών πινάκων και η διαχείριση τους καθώς και το αλγεβρικό πρόβλημα ιδιοτιμών και η επίλυση του με το MATLAB. Επίσης, γίνεται εφαρμογή στις διαφορικές εξισώσεις και συγκεκριμένα επιλύεται αριθμητικά το πρόβλημα εύρεσης ιδιοτιμών στην εξίσωση Schrodinger με δια κριτοποίηση. Εφαρμόζονται δύο αριθμητικές μέθοδοι δύο βημάτων για την μονοδιάστατη εξίσωση και η μέθοδος δια κριτοποίησης πέντε σημείων για την διδιάστατη εξίσωση. Αναπτύχθηκαν M-files για την υλοποίηση των παραπάνω μεθόδων και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κληθούν από τον χρήστη. Τέλος παρουσιάζονται αριθμητικά αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των παραπάνω M-files.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.