Ο ρόλος του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Σεβδαλής, Αντώνης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ελεύθερο Λογισμικό, να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που πιθανόν να έχει αυτό αλλά κυρίως να αναλύσει το ρόλο του στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να αλλάξει στον τομέα των ψηφιακών επικοινωνιών. Αυτή η ανάπτυξη θέτει τρομερές απαιτήσεις αφ’ ενός στα συστήματα Πληροφορικής στα οποία βασίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αφ’ εταίρου στη διαδικασία της εργασίας στο δημόσιο τομέα. Από οικονομική άποψη, η μετάβαση θέτει μεγάλες προκλήσεις, καθώς θα πρέπει να γίνουν τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής που αφορούν το δημόσιο τομέα. Το ερώτημα αποτελεί το σε ποιο βαθμό το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει πλήρως το ιδιοκτησιακό λογισμικό. Ο πυρήνας της έννοιας του ανοιχτού κώδικα είναι η πρόσβαση του χρήστη στον πηγαίο κώδικα και το δικαίωμα να τροποποιήσει και να διανείμει το λογισμικό, το οποίο καθορίζεται σε μια άδεια ανοιχτού κώδικα. Ο ανοιχτός κώδικας συνδέεται επίσης με τις στάσεις για ανταλλαγή γνώσεων, την ελευθερία και τα ανοιχτά πρότυπα. Το δικαίωμα της διανομής σημαίνει ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα- αλλά όχι αν δεν είναι ειδικά σχεδιασμένο- μπορεί να ληφθεί σε αντάλλαγμα για τα έξοδα διανομής, δηλαδή δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Το κόστος της προσαρμογής , συντήρησης κλπ. , τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους σε σχέση με το λογισμικό, απομένουν να επιβαρύνουν. Το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές συνεπάγεται το δικαίωμα να επιλέξουμε ένα προμηθευτή για τις εργασίες συντήρησης , και η χρήση ανοιχτών προτύπων από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής σε σχέση με τα άλλα λογισμικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Λογισμικό υπολογιστών
Open source

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.