Οι δημόσιες σχέσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: έρευνα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: έρευνα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης

Τζουβάρα, Κωνσταντίνα

Στην παρούσα έρευνα, επιχειρείται μια παρουσίαση της θέσης που έχουν οι Δημόσιες Σχέσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, καθώς και των δυνατοτήτων που αυτές προσφέρουν, όταν εντάσσονται στη λειτουργία των βιβλιοθηκών. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν, συνέβαλλαν στη σύνθεση προτάσεων για την βελτίωση των Δημοσίων Σχέσεων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση και καταγραφή, τόσο της υπάρχουσας εικόνας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της σχέσης τους με τις Δημόσιες Σχέσεις, όσο και την προοπτική που διαφαίνεται μελλοντικά. Το δείγμα, αν και σχετικά περιορισμένο, αντανακλά τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, μιας και λόγω της φύσης τους (δημόσια ιδρύματα), μοιράζονται περισσότερα κοινά, παρά διαφορές. Η έρευνα λειτουργεί συνεπικουρούμενη και από τη βιβλιογραφική προσέγγιση του θέματος, τόσο στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στα κεφάλαια τα οποία θα ακολουθήσουν. 1. Δημόσιες Σχέσεις Παρατίθενται και αναλύονται οι αρχές που διέπουν την επιστήμη της επικοινωνίας και γίνεται εισαγωγή στη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων. 2. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά στη λειτουργία και τη δομή των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 3. Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Παρουσιάζονται ο τρόπος, η σκοπιμότητα και οι μέθοδοι με τις οποίες οι Δημόσιες Σχέσεις ενσωματώνονται στη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 4. Μεθοδολογία Πραγματοποιείται η παρουσίαση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της εργασίας και τα βήματα που ακολουθήθηκαν προκειμένου να συλλεχθεί το απαραίτητο υλικό. 5. Αποτελέσματα Έρευνας Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, βάσει των απαντημένων ερωτηματολογίων. 6. Συμπεράσματα – Προτάσεις Αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα και την συγγραφή της εργασίας, καθώς επίσης και προτάσεις για τις Δημόσιες Σχέσεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.