Μελέτη προσβασιμότητας πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Μελέτη προσβασιμότητας πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ιωακειμίδου, Μαρία

Η προπτυχιακή εργασία διερευνά τη διαδικασία ένταξης των ατόμων με αναπηρία στα περιβάλλοντα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να αναλύσει τους όρους προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Καθοριστικό ρόλο στην ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αυτό το πεδίο διαδραματίζουν τα πληροφοριακά συστήματα της διοίκησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο βαθμός εξυπηρέτησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στα πληροφοριακά συστήματα δεν βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τον βαθμό εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι πολίτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.