Επικοινωνιακά εργαλεία και ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών στα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2011 (EL)
Επικοινωνιακά εργαλεία και ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών στα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος

Γαλοπούλου, Αναστασία

Η εργασία έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση των σημαντικότερων στοιχείων επικοινωνίας και παραγωγής ποιότητας των επιχειρήσεων ομορφιάς. Το θεωρητικό σκέλος της εργασίας αναπτύσσεται με βάση τη μελέτη των βασικών στοιχείων της ελληνικής βιομηχανίας ομορφιάς, καθώς και την ανάλυση των όρων επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, στρατηγικής τοποθέτησης και ποιότητας. Στο εμπειρικό σκέλος αναλύθηκε η δραστηριοποίηση μιας συγκεκριμένης εταιρίας του κλάδου ομορφιάς στα πεδία της ποιότητας και της επικοινωνίας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δέκα συνολικά εργαζόμενοι οι οποίοι απάντησαν σε δέκα όμοιες μεταξύ τους ερωτήσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας βαρύτητα προσδίδεται τόσο στο πεδίο της επικοινωνίας όσο και στο πεδίο της ποιότητας με το ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας να είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Αισθητική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.