Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα

Ξένος, Γεώργιος

Η εργασία μελετά την ιστορική αναδρομή κι εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου των δημοσίων σχέσεων (ΔΣ) στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται οι ιστορίες της δημιουργίας κι εξέλιξης των ΔΣ στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ όπως επίσης των επαγγελματικών συλλόγων και των ενώσεων εταιρειών ΔΣ των συγκεκριμένων κρατών με σκοπό τη διάκριση των δυνατών και των αδύνατων σημείων του αντίστοιχου ελληνικού επαγγελματικού κλάδου. Η εργασία προσπαθεί να αναδείξει τα γεγονότα και τα πρόσωπα που διαμόρφωσαν το σημερινό τοπίο των ΔΣ στο ελληνικό κράτος. Στην προσπάθεια αυτή γίνεται αναφορά στις πρώτες και πρώιμες ενέργειες ΔΣ που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα., στην ιστορική περίοδο από το 1950 μέχρι το 1990, από την περίοδο του 1990 μέχρι σήμερα, όπως επίσης στην απελευθέρωση του ρυθμιστικού πλαισίου των ΜΜΕ και στα αποτελέσματα που επέφερε στον κλάδο. Στη συνέχεια μελετούνται οι εταιρείες ΔΣ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, εργασίες μελετητών γύρω από τις ΔΣ στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων στις ΔΣ. Ακολούθως η εργασία μελετά τους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, του τουρισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου των ΔΣ στην Ελλάδα. Εν συνεχεία αναλύονται τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές του κλάδου των ΔΣ και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας που εν κατακλείδι υπογραμμίζουν την ανάγκη της δημιουργίας του ελληνικού επαγγελματικού συλλόγου επαγγελματιών των ΔΣ.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.