Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις: ο ρόλος και η συμβολή τους στην περίπτωση των πετρελαϊκών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις: ο ρόλος και η συμβολή τους στην περίπτωση των πετρελαϊκών επιχειρήσεων

Γεωργακοπούλου, Μαρία

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του θεμελιώδη ρόλου που κατέχουν η Διαφήμιση και οι Δημόσιες Σχέσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η έρευνα επεκτείνεται, εστιάζοντας στην συμβολή των δύο αυτών τομέων στις εταιρείες Πετρελαιοειδών στην χώρα μας, με κύριο σημείο αναφοράς την εταιρεία Ε.Κ.Ο. Α.Β.Β.Ε. Με την χρήση ερωτηματολογίων γίνεται η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών με σκοπό την Στατιστική Ανάλυση τους μέσω του προγράμματος SPSS. Τα αποτελέσματα αποσαφηνίζουν την σχέση ανάμεσα στην εμβέλεια της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της, τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, την ύπαρξη μέσα στην εταιρεία τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και τον αριθμό εργαζομένων μέσα στο τμήμα, το μέσο προβολής που επιλέγει η εταιρεία, το αν αποτελούν ή όχι οι δαπάνες προβολής σταθερό ποσοστό επί των κερδών, την ύπαρξη διαφορετικού τμήματος Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, το ΜΜΕ που επιλέγει η εταιρεία για την προβολή της και η συχνότητα έκθεση της σε αυτό. Τα αποτελέσματα δικαιώνουν την ύπαρξη της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων, γίνεται σαφές ότι όσο περισσότερο επενδύει η εταιρεία σε αυτούς τους τομείς, τόσο μεγαλύτερη είναι και η εμβέλεια της.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.