Αλβανοί φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια: ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των προτιμήσεων φοίτησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αλβανοί φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια: ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των προτιμήσεων φοίτησης

Κέσκου, Άννα

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει τους Αλβανούς φοιτητές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια δηλαδή τους Αλβανούς δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας εθνογραφικής έρευνας που έγινε σε τρεις περιοχές της Ελλάδας: Αττική (Αθήνα-Πειραιά), Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη-Καστοριά) και Ιωάννινα κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-10. Βασίστηκε σε 43 δομημένα ερωτηματολόγια και ισάριθμες σε βάθος συνεντεύξεις που απευθύνονταν σε Αλβανούς/ίδες δεύτερης γενιάς που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα παραπάνω εξετάσθηκαν μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων. Τα προκύπτοντα συμπεράσματα από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, συνδυάστηκαν με το ήδη σχεδιασμένο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Όπως προέκυψε από την παρούσα έρευνα, η μελέτη της δεύτερης γενιάς παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά στην στάση των Αλβανών μεταναστών απέναντι στη μητρική τους γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής αλλά και την προοπτική μελλοντικής εγκατάστασης τους στην Αλβανία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.