Η κοινωνική πολιτική της διοικητικής περιφέρειας του νομού Λασιθίου σε σχέση με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Η κοινωνική πολιτική της διοικητικής περιφέρειας του νομού Λασιθίου σε σχέση με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Πετράκη, Ελένη

Στόχος της παρακάτω μελέτης είναι να διερευνηθεί η Κοινωνική Πολιτική που ασκούν οι Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Λασιθίου και ποιες Ευπαθείς Ομάδες καλύπτονται μέσα από αυτήν. Δίνεται έμφαση στο πως η σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση έχει επηρεάσει τις ευπαθείς ομάδες, καθώς επίσης, και στο νέο, ισχυρότερο ρόλο που έχουν σήμερα οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και ειδικότερα απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα. Η έρευνα σχετικά με την Κοινωνική Πολιτική για την καταγραφή των κοινωνικών φορέων και των κοινωνικών δομών του κάθε Δήμου πραγματοποιήθηκε μέσω επιτόπιας έρευνας, προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων καθώς και μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων. Η εργασία τελειώνει με αναφορά στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία και τη διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε διοικητικούς υπαλλήλους του Νομού για να διερευνηθεί η συμπεριφορά και η στάση των υπαλλήλων απέναντι σε αλλοεθνείς και ειδικότερα στην ευπαθή ομάδα των μεταναστών. Τα αποτελέσματα της έρευνας πραγματοποιήθηκαν μέσω ποσοτικής ανάλυσης με το πρόγραμμα SPSS.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.