Εφαρμογή επίλυσης Sudoku σε γραφικό περιβάλλον MATLAB

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εφαρμογή επίλυσης Sudoku σε γραφικό περιβάλλον MATLAB

Τσαλακουβέρτα, Καρολίνα
Ιωαννίδου, Κυριακή

Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και περιορισμών, διαφόρων μεθόδων επίλυσης Sudoku, καθώς και η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου επίλυσης Sudoku σε γραφικό περιβάλλον Matlab. Ο αλγόριθμος αυτός στοχεύει στην επίλυση ενός κλασικού Sudoku (9 9), με πολλά επίπεδα δυσκολίας όπου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ανάμεσά τους. Οι πίνακες προς επίλυση δημιουργούνται δυναμικά από το προτεινόμενο πρόγραμμα. Το Sudoku θεωρείται τα τελευταία χρόνια ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια που βασίζεται στη λογική και κερδίζει καθημερινά όλο και περισσότερους οπαδούς. Στόχος του παιχνιδιού είναι να συμπληρωθούν όλα τα κενά κελιά στον πίνακα (συνήθως 9 9), ώστε κάθε στήλη, κάθε σειρά και κάθε κουτάκι 3 3, να περιέχουν όλα τα ψηφία από το 1 μέχρι το 9. Μερικά κουτάκια είναι ήδη συμπληρωμένα, ώστε να υπάρχει μόνο μία δυνατή λύση. Ενώ οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί, η επίλυση του Sudoku είναι μια πραγματική πρόκληση. Επειδή η δομή του πλέγματος Sudoku αποτελεί ένα τέλειο Λατινικό τετράγωνο, συνέβαλε στην περαιτέρω έρευνα της δομής και των ιδιοτήτων των Λατινικών Τετραγώνων, καθώς και στην ανάπτυξη της θεωρίας του πεπερασμένου προβολικού επιπέδου (finite projective plane).[1] Οι συνδυασμοί των puzzle sudoku τείνουν να είναι άπειροι και χωρίς όρια. Οι δημοσιεύσεις διαφόρων puzzle Sudoku είναι εκατοντάδες χιλιάδες σε περιοδικά και εφημερίδες, αφιερωμένες αποκλειστικά στο παιχνίδι και δίνουν ώθηση στη δημοτικότητα των γρίφων αυτών. Οι πολυάριθμοι ιστοχώροι που προσφέρουν τις ψηφιακές εκδόσεις του παιχνιδιού δωρεάν ή με αμοιβή, εγγυώνται τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του παιχνιδιού. Παρέχει επίσης μια πλατφόρμα πιο προσιτή στο νεώτερο πληθυσμό. Επίσης, έχουν γίνει μελέτες για τα διανοητικά και πνευματικά οφέλη του sudoku και τα αποτελέσματα είναι θετικά μέχρι τώρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλγόριθμοι
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.