Εναλλακτικά ΜΜΕ: η ελληνική πραγματικότητα των free press: μελέτη περίπτωσης στην Αθήνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εναλλακτικά ΜΜΕ: η ελληνική πραγματικότητα των free press: μελέτη περίπτωσης στην Αθήνα

Βλάχου, Όλγα
Φυλακτού, Ευτυχία

Η εργασία αυτή έγινε με σκοπό να διερευνηθεί η εναλλακτική δράση των μέσων που προκύπτουν, θέτοντας ως κύριο ερώτημα ποιο είναι αυτό το νέο και διαφορετικό που προσφέρουν. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε ότι πλέον τα νέα μέσα επικοινωνίας προκαλούν τα παραδοσιακά και μπορούν επάξια να τα συναγωνιστούν και γιατί όχι να τα ξεπεράσουν σε δύναμη. Για το σκοπό αυτό επιχειρήθηκε ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα κυρίαρχα και εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και αν ισχύουν αυτοί οι όροι ή έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την αρχική τους έννοια. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση της νέας κατηγορίας εφημερίδων, των free press, οι οποίες έχουν κερδίσει ένα αρκετά μεγάλο κοινό που ολοένα και αυξάνεται. Καταγράφηκε η φυσιογνωμία τους καθώς και τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν έναντι των εφημερίδων περιπτέρου και των υπολοίπων μέσων και ύστερα από έρευνα που έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, δόθηκε ένας γενικός προσδιορισμός της σύστασής τους. Τέλος, με τη μέθοδο της μη τυχαίας δειγματοληψίας συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια για να καλυφθούν κάποια παράλληλα ερωτήματα της έρευνας. Όπως προκύπτει τα νέα μέσα είναι πιο εξατομικευμένα, διαφοροποιημένα και αμφίδρομα στη λειτουργία τους. Επίσης, παρόλο που ξεκίνησαν ως εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα κυριαρχούν. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στον εκδοτικό χώρο σήμερα, οι εκπρόσωποι των free press αισιοδοξούν πως το νέο αυτό μέσο όσο συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες του αναγνώστη δεν θα επηρεαστεί από την κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τύπος - Ελλάδα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.