Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην αγοραστική συμπεριφορά των νέων καταναλωτών.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην αγοραστική συμπεριφορά των νέων καταναλωτών.

Ρηγοπούλου, Καλυψώ
Σκουτέλη, Πηνελόπη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στην αγοραστική συμπεριφορά των νέων καταναλωτών. Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή του ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από δείγμα 200 ατόμων σε διάστημα ενός μήνα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το δείγμα αναλύθηκαν με το στατιστικό εργαλείο του SPSS 17.0. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να κατανοηθεί εάν οι νέοι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να επιλέξουν ή να αγοράσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Αν δηλαδή επηρεάζονται από τα κοινωνικά δίκτυα ή από τα άτομα που συμμετάσχουν σ’ αυτά ώστε να ικανοποιήσουν τις αγοραστικές τους επιλογές. Τα κύρια ζητούμενα είναι η καταγραφή της συμπεριφοράς των χρηστών των κοινωνικών δικτύων απέναντι στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται μέσα από αυτά. Σημαντικός ακόμη, παράγοντας είναι και η καταγραφή της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις που απαρτίζουν τα κοινωνικά δίκτυα ώστε να κατανοηθεί αν επηρεάζονται ή όχι για να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα, αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές δεν επηρεάζονται από τα κοινωνικά δίκτυα ώστε να αγοράζουν ή να επιλέγουν ένα προϊόν. Αντίθετα, επιθυμούν να γνωρίζουν τις απόψεις των άλλων χρηστών καθώς και τις αναρτήσεις τους μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που το ίδιο το δείγμα παρατηρεί τις διαδικτυακές διαφημίσεις δεν επηρεάζεται από αυτές αλλά και ούτε επιθυμεί να κάνει «κλικ» ώστε να τις ανοίξει. Το παρόν δείγμα βέβαια δεν αντιπροσωπεύει το συνολικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα οι απαντήσεις που δόθηκαν να μην αποτελούνται από το γενικό σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Είναι φανερό λοιπόν, ότι η αγοραστική συμπεριφορά των νέων καταναλωτών δεν επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.