Διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης ερωτηματολόγιων και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχείο xml

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης ερωτηματολόγιων και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχείο xml

Κωνσταντίνου, Χαρίκλεια

Στην εργασία αυτή, αρχικά θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή του Internet πως εξελίχθηκε από το από την δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή μας και θα αναλύσουμε την έννοια των online ερωτηματολογίων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Επίσης θα γίνει μία αναφορά στις απαιτήσεις της εφαρμογής μας και τέλος θα δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα με σκοπό την συλλογή των απαντήσεων των φοιτητών στα on line ερωτηματολόγια και την επεξεργασία αυτών σε ένα αρχείο xml.

Thesis
NonPeerReviewed

Ερωτηματολόγιο
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.