Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως εργαλείο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Συγκριτική ανάλυση και κατάταξη της Ελλάδας σε σχέση με τα κράτη μέλη της Ευρώπης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως εργαλείο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Συγκριτική ανάλυση και κατάταξη της Ελλάδας σε σχέση με τα κράτη μέλη της Ευρώπης.

Αγερότη, Μαρία
Πρίτσου, Έλλη

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να υποδείξει την σπουδαιότητα και την επιτακτική ανάγκη μιας γενικής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως σε αυτό το κρίσιμο οικονομικά χρονικά διάστημα και για την χώρα μας. Με πολλά σημαντικά οφέλη για κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά κυρίως με βασικό κίνητρο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση των υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου δημόσιας διοίκησης που ονομάστηκε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Βάσει αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση γενίκευσε τις νέες ιδέες και ορίζει ότι: "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών". Αρχικά, όταν η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έκανε τα πρώτα της βήματα όλοι εννοούσαν τα συστήματα, τις τεχνολογίες, τα δίκτυα και το λογισμικό. Όμως, στην πορεία ξεκαθάρισε ότι στο e-government ,η τεχνολογία είναι ένα μέσο που διευκολύνει την καθημερινή μας ζωή. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις. Αφορά στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της χώρας παράλληλα με την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες. Υπάρχει αναγνώριση και συμφωνία απόψεων από αρμόδιους φορείς ότι για να πετύχει το e-government απαιτούνται: • Αλλαγή στις οργανωτικές δομές του δημοσίου τομέα • Εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων • Δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής κουλτούρας στον πολίτη αλλά κυρίως • Ενημέρωση προς όλες τις πλευρές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.