Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία σε μικρά ξενοδοχεία: περίπτωση μελέτης των παραδοσιακών ξενώνων της Πάργας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία σε μικρά ξενοδοχεία: περίπτωση μελέτης των παραδοσιακών ξενώνων της Πάργας

Αυλωνίτη, Ολυμπία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσει την λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων και ποια τα οφέλη που προσφέρουν για τις επιχειρήσεις και τους ξενοδοχειακούς οργανισμούς αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον F.Jefkins “οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούνται από όλες τις μορφές οργανωμένης επικοινωνίας, εσωτερικής και εξωτερικής, μεταξύ ενός οργανισμού και των κατηγοριών του κοινού του με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων”. Αυτό απορρέει μέσα από τη γνωστοποίηση των υπηρεσιών-τουριστικών προϊόντων, καθώς και την προσέλκυση νέων πελατών με νέες δυνατότητες και δραστηριότητες. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα ακολουθήσουμε πρωτογενή έρευνα (μέθοδος συνεντεύξεως) με στόχο να δούμε εάν γνωρίζουν τι είναι και έπειτα να αποδείξουμε ότι τα τουριστικά καταλύματα της Πάργας επωφελούνται από τις Δημόσιες Σχέσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και η λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων γενικότερα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή και λειτουργία των δημοσίων σχέσεων από τα ξενοδοχεία της Πάργας. Ακολουθεί ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας καθώς και οι απαντήσεις των συνεντεύξεων από τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους των ξενοδοχείων του συγκεκριμένου τόπου. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.