Στατιστική έρευνα για την χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από τους σπουδαστές του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Στατιστική έρευνα για την χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από τους σπουδαστές του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ δυτικής Μακεδονίας

Αμφιλόχιος, Λάμπρος

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης (Παράρτημα Καστοριάς) από τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.. Κατά τη διερεύνηση δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή αυτές που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και το Internet. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων που λάβαμε από πρωτογενή έρευνα σε σπουδαστές τμημάτων του Τ.Ε.Ι. που στεγάζονται στην Καστοριά. Η έρευνα είχε τη μορφή ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους παραπάνω σπουδαστές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό από τους φοιτητές της Καστοριάς, οι οποίοι στη συνέχεια δηλώνουν στην πλειοψηφία τους υψηλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες αυτές. Ωστόσο, εντοπίσαμε ότι οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως από φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται προφανώς στη μεγαλύτερη εξοικείωση των συγκεκριμένων φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες και τους Η/Υ. Το συγκεκριμένο εύρημα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει Σεμινάρια Εκπαίδευσης Χρηστών Βιβλιοθήκης, ενισχύει την πρότασή μας να πραγματοποιούνται ακόμη περισσότερα τέτοιου είδους σεμινάρια, που να προσελκύουν και φοιτητές από τα άλλα τμήματα του Τ.Ε.Ι.. Επιπλέον, εντοπίσαμε και την ανάγκη να αυτοματοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογικών μεθόδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ερωτηματολόγιο
Βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.