Η εικόνα της νέας κυβέρνησης, των εκλογών του 2009, μέσα από τον ελληνικό τύπο: (μελέτη περίπτωσης)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Η εικόνα της νέας κυβέρνησης, των εκλογών του 2009, μέσα από τον ελληνικό τύπο: (μελέτη περίπτωσης)

Κουρόγλου, Σοφία
Ιωάννου, Φωτεινή

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2009, ύστερα από την απόφαση του μέχρι πρότινος πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, ανακοινώθηκαν πρόωρες εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στις 4 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Η εκλογική αναμέτρηση με νικητή το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούσε φυσικά να αφήσει τον ελληνικό Τύπο ανεπηρέαστο. Καθημερινά δεκάδες άρθρα δημοσιευόταν ενημερώνοντας τον ελληνικό λαό και σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διαπιστώσει ποια ήταν η εικόνα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μέσα από τον Τύπο. Για την διεξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε δείγμα 5 πολιτικών εφημερίδων για διάστημα 4 εβδομάδων. Οι εβδομάδες δεν ήταν διαδοχικές καθώς οι 2 τελευταίες απείχαν ένα μήνα από τις 2 πρώτες, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διακυμάνσεις. Τα δεδομένα τέθηκαν υπό επεξεργασία τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και τέλος υπήρξε συγκριτική ανάλυση μεταξύ τους. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία τους ήταν η ανάλυση περιεχομένου, με την βοήθεια της οποίας δημιουργήθηκαν κατηγορίες για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων και για την διευκόλυνση του αναγνώστη στην κατανόηση του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τύπος - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.