Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων

Μίγγος, Δήμος

Στην εργασία που ακολουθεί στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες της στατιστικής και μερικές βασικές κατανομές όπως η τυπική κανονική κατανομή, η κατανομή t student και η κατανομή Χ2 που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των ελέγχων υποθέσεων που ακολουθούν . Στη συνέχεια στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λογική των ελέγχων υποθέσεων. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται μερικοί βασικοί παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων όπως για παράδειγμα είναι το z test και το t test καθώς επίσης και οι περιοχές απόρριψης τους. Για την καλύτερη κατανόηση των ελέγχων, στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται μερικά παραδείγματα παραμετρικών ελέγχων. Στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο αναλύουμε τους μη παραμετρικούς ελέγχους. Και εδώ παρουσιάζονται οι περιοχές απόρριψης, μερικά παραδείγματα των ελέγχων όπως για παράδειγμα του προσημικού ελέγχου και του στατιστικού test Χ2. Τελειώνοντας βλέπουμε την χρήση των ελέγχων αυτών με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.

Thesis
NonPeerReviewed

Στατιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.