Διερεύνηση των αντιλήψεων της κοινής γνώμης για τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ μέσω προβολικών τεχνικών.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διερεύνηση των αντιλήψεων της κοινής γνώμης για τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ μέσω προβολικών τεχνικών.

Παπαδήμα, Μαρία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων καθώς και του Μάρκετινγκ θα διερευνήσει μέσω των προβολικών τεχνικών τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης• καθώς εδώ και δεκαετίες οι Δημόσιες Σχέσεις παρουσιάζονται μ’ έναν αρνητικό τρόπο κλονίζοντας έτσι την αξιοπιστία του επαγγέλματος, ταυτόχρονα όμως και την δημιουργία σύγχυσης σε σχέση με το Μάρκετινγκ. Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα οι προβολικές τεχνικές, η τεχνική «εάν το Χ ήταν Ψ». Διεξήχθη με ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου αποτελούμενο από δέκα ερωτήσεις και διαχωρισμένο από δύο ενότητες. Μετά την διεξαγωγή της έρευνας παρατηρείται ότι υπάρχουν κοινές λέξεις που φανερώνουν τις κοινές αντιλήψεις των ερωτώμενων για τις Δημόσιες Σχέσεις και το Μάρκετινγκ. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Δημόσιες Σχέσεις παρουσιάζονται ως μια γυναίκα, κοινωνική, επικοινωνιακή και ευπροσάρμοστη ενώ το Μάρκετινγκ προβάλλεται ως άνδρας, έξυπνος, που μπορεί να προωθήσει- πουλήσει ένα προϊόν αλλά και να πείσει το κοινό, χρησιμοποιώντας κάθε φόρα το σωστό συνδυασμό ενέργειας και ζωτικότητας με την ψυχρότητα που απαιτείται.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.