Τηλεοπτικές σειρές και on line δίκτυα θαυμαστών: η περίπτωση της σειράς "Η γενιά των 592 ευρώ"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τηλεοπτικές σειρές και on line δίκτυα θαυμαστών: η περίπτωση της σειράς "Η γενιά των 592 ευρώ"

Βαφέα, Μαρία

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί η αμφίδρομη σχέση μεταξύ των τηλεοπτικών σειρών και των on – line δικτύων θαυμαστών αυτών, μέσα από την καταγραφή της αμφίδρομης σχέσης τηλεόρασης και πραγματικότητας. Δηλαδή, η έρευνα στοχεύει αφενός στο να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο ένα on – line δίκτυο θαυμαστών δύναται να επηρεάσει την πορεία μίας τηλεοπτικής σειράς και αφετέρου να καταγραφούν τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν μία τηλεοπτική σειρά επιτυχημένη και δημοφιλή, έτσι ώστε να οδηγήσει το τηλεοπτικό κοινό να αναπτύξει ένα on-line δίκτυο. Η έρευνα έγινε σε 102 οπαδούς της τηλεοπτικής σειράς «Η γενιά των 592 Ευρώ» σε άτομα που είναι «φίλοι» στην ομάδα της εν λόγω τηλεοπτικής σειράς στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook. Από την έρευνα προέκυψαν ενδεικτικά τα εξής συμπεράσματα α) η τηλεοπτική σειρά πραγματεύεται τέσσερα βασικά ζητήματα που είναι η δυσκολία των σημερινών νέων όσον αφορά στην ανεύρεση εργασίας, η απελευθέρωση των διαπροσωπικών σχέσεων, η λειτουργία των κρατικών θεσμών και ο τρόπος σκέψης των φοιτητών και λειτουργίας των πανεπιστημίων, β) οφείλει τη δημοτικότητα της σε στοιχεία όπως το έξυπνο χιούμορ και οι πετυχημένες ατάκες των ηθοποιών, γ) πραγματεύεται θέματα που άπτονται της καθημερινής ζωής των νέων ανθρώπων, δ) επηρεάζεται και επηρεάζει την πραγματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό και τέλος ε) οι θαυμαστές της είναι μέλη της αντίστοιχης ομάδας στο facebook, ενώ παράλληλα είναι φίλοι στο facebook τουλάχιστον με ένα από τους ηθοποιούς της τηλεοπτικής σειράς, επειδή τους άρεσε η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά. Επίσης, αρκετοί από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν προσωπικά άλλα μέλη της ίδιας ομάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.