Δημιουργία online πολυμεσικού τουριστικού οδηγού της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Δημιουργία online πολυμεσικού τουριστικού οδηγού της Καστοριάς

Ζώτος, Δημήτριος
Χριστοπούλου, Πηνελόπη

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ των νέων τεχνολογιών και της ελεγχόμενης επικοινωνίας, με σκοπό την ανάδειξη ενός συγκεκριμένου τόπου σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Για την δημιουργία του οδηγού χρησιμοποιήθηκαν νέα μέσα καθώς και σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονου τρόπου ζωής. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής αποκομίσαμε σημαντικές γνώσεις, για την έρευνα και την οργάνωση των πληροφοριών του περιεχομένου, της σχεδίασης και ανάπτυξης της ιστοσελίδας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μιας επικοινωνιακής στρατηγικής. Για την δημιουργία του τουριστικού οδηγού, χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά συγγραφής, σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων όπως το Dreamweaver, η γλώσσα προγραμματισμού PHP, το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop και το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο Premiere και αρκετά άλλα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.